Cena:

Zľava:

Po zľave:
56 436 €

- 5 936 €

50 500 €
 Nové vozidlo

Cena:

Zľava:

Po zľave:
16 560 €

BASIS

16 560 €
 Nové vozidlo

Cena:

Zľava:

Po zľave:
29 844 €

- 2 844 €

27 000 €
 Nové vozidlo

Cena:

Zľava:

Po zľave:
62 508 €

- 6 008 €

56 500 €
 Nové vozidlo 

Cena:

Zľava:

Po zľave:
28 476 €

- 2 026 €

26 450 €
 Nové vozidlo

Cena:

Zľava:

Po zľave:
52 176 €

- 6 376 €

45 800 €
 Nové vozidlo