Garancia mobility Audi

Záruka mobility pre nové vozidlá zakúpené po 1.1.2000
Inšpekčný servis slúži nie len k udržaniu vozidla v dobrom technickom stave, ale prispieva aj k bezpečnej prevádzke vozidla a k celkovej bezpečnosti cestnej prevádzky. Už z tohto dôvodu by ste si mali nechať pravidelne skontrolovať svoje vozidlo v niektorom z autorizovaných servisov Audi podľa pokynov v servisnom pláne.

Počas celej životnosti vášho vozidla.
Pokiaľ absolvujete pravidelne inšpekčný servis vo vašom autorizovanom servise Audi, čo vám bude následne zaznačené do servisného plánu, platí Garancia mobility po celú dobu životnosti vášho vozidla. U nových vozidiel platí Garancia mobility do prvého predpísaného servisu. S každým vykonaním inšpekčného servisu, resp. LongLife servisu, sa platnosť Garancie mobility predlžuje až do ďalšieho inšpekčného servisu, resp. LongLife servisu.

Bezplatne.
Služby v rámci Garancie mobility sú poskytované zadarmo. Na území Slovenskej republiky nemusíte zaplatiť ani cent.

Záznam v servisnom pláne.
Je v záujme zákazníka dbať na fakt, aby všetky servisné práce boli zaznamenané do servisného plánu. Je to dôležité nie len z hľadiska prípadného uplatnenia Garancie mobility, ale je tým zároveň zdokumentované, že sa pravidelne vykonáva údržba a že je o vozidlo správne postarané. Servisný plán musí byť stále k dispozícii vo vozidle.

Garancia mobility platí v týchto krajinách:
Belgicko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Taliansko, Kanárske ostrovy, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Macedónia, Maďarsko, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Grécko, Slovenská republika, Slovinsko, Srbsko a Čierna Hora, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko a Veľká Británia.

Garancia mobility sa netýka škôd, ktoré:

  • vznikli v dôsledku nehody, alebo pôsobením vonkajších vplyvov (napr. krádež, odletený kamienok) či nedostatočnou starostlivosťou, alebo nesprávnym používaním;
  • vznikli zámerným poškodením, alebo hrubou nedbalosťou majiteľa, vodiča prípadne spolujazdca;
  • vznikli v dôsledku zmien vykonaných na vozidle, prípadne montážou dielov, ktoré nie sú schválené fabrikou Audi AG;
  • vznikli neodbornou opravou v niektorom zo servisov, ktoré nemajú autorizáciu Audi AG;
  • vznikli pri účasti na motoristických súťažiach, vojenských cvičeniach, akciách pri odstraňovaní následkov katastrofy a podobných udalostiach;
  • vznikli v súvislosti s vojnovými udalosťami, nepokojmi, zemetrasením, alebo pôsobením vyššej moci;
  • vznikli v dôsledku toho, že neboli vykonané opravy doporučené v rámci inšpekčného servisu (faktúru uschovajte pre predloženie);
  • vznikli v dôsledku poruchy, ktorá bola zákazníkovi známa, ale jej odstránenie nebolo zaistené u niektorého z autorizovaných servisov Audi.

Privolanie pomoci v Slovenskej republike a v zahraničí.

Privolanie pomoci v SR.
V prípade, že sa vaše vozidlo stane z dôvodu vzniku nepredvídateľnej technickej poruchy nepojazdným, obráťte sa prosím na telefónnu Asistenčnú službu Audi*, ktorá je vám k dispozícii bezplatne 24 hodín denne na telefónnom čísle: 0800 145 136.

Privolanie pomoci v zahraničí.
V prípade, že sa vaše vozidlo stane z dôvodu vzniku nepredvídateľnej technickej poruchy nepojazdným v zahraničí, kontaktujte Asistenčnú službu Audi na telefónnom čísle: +421 2 492 059 54.

Privolanie pomoci pre hendikepovaných.
V prípade potreby zriadila automobilka AUDI špeciálne SMS číslo pre hendikepovaných žiadateľov o pomoc, ktorým je v prípade potreby, 24 hodín denne, k dispozícií Asistenčná služba Audi, ktorá vám ochotne pomôže a poradí prostredníctvom SMS.

SMS číslo: +421 911 118 018

Audi connect - Online volanie na asistenčnú službu**
S touto službou máte pomoc na cestách vždy po ruke. V prípade poruchy vozidla je možné jednoducho privolať cestnú asistenčnú službu: stačí len stlačiť tlačidlo servisného volania, ktoré je integrované v strešnom paneli.

Minimalizujete tým riziko problémov pri znovu uvedení do prevádzky vášho vozidla, prípadne následnej úhrady vzniknutých nákladov Garancie mobility.

Pokiaľ z nejakých dôvodov nie je možné kontaktovať Asistenčnú službu Audi, vyhľadajte prosím najbližšieho servisného partnera Audi, alebo kontaktujte priamo importéra vozidiel značky Audi.

*Asistenčná služba Audi je zabezpečovaná prostredníctvom spoločnosti ASA.

**Bližšie informácie o dostupnosti služby vo vašom vozidle vám poskytne váš servisný partner Audi  

Garancia mobility

1. Mobilný už od dverí vášho domu
Garancia mobility platí v mnohých krajinách Európy - či už stojí vozidlo pred dverami vášho domu, alebo ste práve na cestách. Z dôvodu dostupnosti sú služby obmedzené na verejne prístupné, spevnené komunikácie.

2. Pomoc na mieste
V prípade poruchy sa pomoc dostaví čo možno najrýchlejšie. Drobné opravy, ktoré sú vykonané priamo na mieste za účelom spojazdnenia vozidla, vám budú vykonané bezplatne do celkovej sumy 200 EUR.

3. Odtiahnutie vozidla
Pokiaľ nie je možné odstrániť poruchu priamo na mieste, bude vaše vozidlo odtiahnuté do najbližšieho autorizovaného servisu Audi (v prípade potvrdenej Garancie mobility v servisnej knižke).

V prípade, že opravu v autorizovanom servise Audi nie je možné vykonať do 3 hodín, zaistí servis Audi jednu z nasledujúcich služieb:

4. Náhradná mobilita
Náhradné vozidlo (prenajaté vozidlo) je poskytované na dobu nevyhnutne potrebnú pre uskutočnenie opráv a to maximálne na 5 dní a na bezprostredne nasledujúci víkend, alebo dni pracovného pokoja (nie je možné kombinovať túto službu so službou Pokračovanie v ceste lietadlom, alebo vlakom).

5. Prenocovanie v hoteli
Uhradíme vám a všetkým spolucestujúcim ubytovanie v hoteli a to maximálne na 5 nocí (vrátane raňajok).

6. Taxi
Náklady na použitie taxislužby (prípadne autobusu, alebo vlaku) hradíme až do výšky 80 EUR.

7. Pokračovanie v ceste lietadlom, alebo vlakom
Pokiaľ chcete pokračovať do pôvodného cieľa vašej cesty lietadlom, alebo vlakom, hradíme náklady do výšky 450 EUR na osobu.

Ďalej vám zaistíme tieto služby:

8. Vrátenie opraveného vozidla
V prípade poruchy hradíme náklady na prepravu opraveného vozidla Audi až do výšky 1000 EUR. Ak si zákazník vyzdvihne opravené vozidlo osobne, je možné prevziať náhradu vzniknutých nákladov až do výšky 400 EUR (je potrebné poskytnúť potrebné podklady - napr. lístok zo železnice, letenku, doklad o nákupe pohonných hmôt a pod.).

9. Vedľajšie náklady (poplatky za telefón, za parkovanie)
Náklady, ktoré vám vzniknú v súvislosti s poruchou, uhradíme až do výšky 30 EUR.

10. V prípade malých problémov,
ktoré sa môžu vyskytnúť na vozidle v každodennej prevádzke, ako je napr. výpadok batérie, nedostatok oleja, alebo chladiacej kvapaliny, defekt pneumatiky, problémy po natankovaní nevhodného paliva, alebo nedostatok paliva, vám budeme radi nápomocní.

» Podmienky uplatnenia Garancie mobility Audi

 Pre viac informácií kontaktujte: 

bielik

Roman Bielik
servis vozidiel VW, VW Úžitkové vozidlá, AUDI

m: 0902 966 003
@: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.